Seminář Statistika, Optimalizace a funkcionální modelování

Seminář
Statistika,
Optimalizace
a
Funkcionální modelování

Programy dřívějších semestrů

Program v zimním semestru 2010/2011

 • 14.10.2010 Libor Žák (VUT Brno):
  Fuzzy regrese
 • 04.11.2010 Jaroslav Michálek a Michal Fusek (VUT Brno):
  Rozdělení extrémních hodnot I
 • 11.11.2010 Jaroslav Michálek a Michal Fusek (VUT Brno):
  Rozdělení extrémních hodnot II
 • 18.11.2010 Jaroslav Michálek a Michal Fusek (VUT Brno):
  Rozdělení extrémních hodnot III
 • 25.11.2010 Miloš Kopa (MFF UK Praha):
  Stochastická dominance a optimalizační problémy s neurčitými kritérii
 • 02.12.2010 David Wozabal (University of Vienna):
  Applicability of Optimization under Ambiguity
 • 09.12.2010 Martin Branda (MFF UK Praha):
  Řešení optimalizačních úloh s pravděpodobnostními-spolehlivostními výrazy pomocí penalizace

Program v letním semestru 2009/2010

 • 25.02.2010 Jaromír Tonner (Česká národní banka Praha):
  Hledání řídkých řešení v přeurčených VARMA modelech a ekonomická aplikace
 • 04.03.2010 Ronald Hochreiter (AUT Wienna):
  Evolutionary Optimization Heuristics for Stochastic Programming Problems
 • 11.03.2010 Rajmic Pavel (VUT Brno), Molnár Karol (VUT Brno):
  Analytické vyjádření pravděpodobnosti získání přístupu stanice v bezdrátové síti
 • 18.03.2010 Josef Havel (PřF MU Brno):
  Neuronové sítě a jejich aplikace
 • 25.03.2010 Johan Oppen (NOR, Molde):
  Selected Challenges in Optimization for Logistics
 • 01.04.2010 Diskusní odpoledne
 • 08.04.2010 Jaroslav Sklenář (University of Malta):
  Variance reduction techniques: Matlab implementation and practice.
 • 15.04.2010 Michal Šmerek (UO Brno):
  Zpracování kategoriálních dat
 • 22.04.2010 Lucie Doudová (UO Brno):
  Bayesovské odhady parametrů vybraných rozdělení pravděpodobností
 • 29.04.2010 Eva Žampachová (VUT Brno):
  Optimalizace v inženýrských úlohách pomocí stochastického programování

Program v zimním semestru 2009/2010

 • 01.10.2009 Lokketangen Arne (Molde University College, Norway):
  Scenario Tree Based Heuristics for Stochastic Inventory Routing Problems
 • 15.10.2009 Rajmic Pavel (VUT Brno):
  Analytické vyjádření pravděpodobnosti získání přístupu stanice v bezdrátové síti
  - PŘESOUVÁ SE NA LETNÍ SEMESTR
 • 22.10.2009 Karpíšek Zdeněk a kol. (VUT Brno):
  Přehlídka vytvořeného CQR statistického software
 • 29.10.2009 Neubauer Jiří (Univerzita obrany, Brno):
  Některé metody používané při „sparse recovery“
 • 05.11.2009 Bednář Josef (VUT Brno):
  Sekvenční testy
 • 12.11.2009 Stadlober Ernst (Department of Statistics, Technical University Graz, Austria):
  Statistical methods in interdisciplinary research
 • 19.11.2009 Veselý Vítězslav (MU Brno):
  Sparse Modeling I: Základní principy řešení přeurčených SLR na bázi koherence
 • 26.11.2009 Veselý Vítězslav (MU Brno):
  Sparse Modeling II: Variantní přístupy k řešení přeurčených SLR
 • 03.12.2009 Rajmic Pavel (VUT Brno):
  Sparse Modeling III: Hledání řídké reprezentace signálů
 • 10.12.2009 Rajmic Pavel (VUT Brno):
  Sparse Modeling IV: Zpracování řídce reprezentovatelných signálů

Program v letním semestru 2008/2009

 • 5.3.2009 Kettler Paul C. (Department of Mathematics, University of Oslo):
  Potential contributions of copula theory in risk management and finance.
 • 12.3.2009 Veselý Vítězslav (Ústav Matematiky VUT):
  Analysis of PM10 air pollution in Brno based on GLM with strongly rank-deficient design matrix.
 • 19.3.2009 Otáhal Miroslav (Český statistický úřad, Praha):
  Stanovení IBNR reservy pomocí GLM.
 • 26.3.2009 Novotný Jan (Ústav Matematiky VUT):
  Stochastické modely mortality.
 • 2.4.2009 Jaroslav Sklenar (Dept. of Stat. and OR, University of Malta):
  Infinite Horizon Dynamic Programming Models.
 • 9.4.2009 Hampel David (Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU):
  Odhady posunutí rozdělení definovaných na polopřímce s aplikací v neurofyziologii.
 • 16.4.2009 Matoušek Radomil (Ústav automatizace a informatiky VUT):
  Kombinatorická a heuristická optimalizace.
 • 23.4.2009 Bednář Josef (Ústav Matematiky VUT):
  Plánovaný experiment v průmyslu.
 • 7.5.2009 Žák Libor (Ústav Matematiky VUT), František Buňka (Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně):
  Senzorická analýza potravin pomocí fuzzy technik. (v seminární místnosti v 19.patře)

Program v zimním semestru 2008/2009

 • 16.10.2008 Jaroslav Michálek:
  Vybrané metody analýzy kontingenčních tabulek.
 • 23.10.2008 Zuzana Hübnerová (Hrdličková):
  Zobecněné lineární modely I.
 • 30.10.2008 Zuzana Hübnerová (Hrdličková):
  Zobecněné lineární modely II.
 • 6.11.2008 Viktor Witkovský:
  Konfidenční intervaly parametrů polohy určené na základě digitalizovaných měření.
 • 13.11.2008 Jiří Neubauer:
  Change point problem.
 • 20.11.2008 Jiří Neubauer a Vítězslav Veselý:
  Change point detection by Basis Pursuit.
 • 27.11.2008 Alexander G. Nakonechniy:
  Robustní metody predikce.
 • 4.12.2008 Lucie Doudová a Zuzana Hübnerová (Hrdličková):
  Síly testů v modelech s negativně binomickým rozdělením.

Program v letním semestru 2007/2008

 • 14.2. 2008 Jaroslav Michálek:
  Míry statistické vazby aneb od popisné statistiky ke kopulím.
 • 21.2.2008 Lucie Doudová:
  Statistická inference pro negativně binomické rozdělení
 • 28.2.2008 Eva Žampachová:
  Stochastické programování s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic.
 • 6.3.2008 Arne Lokketangen - Molde University College, Norway:
  The importance of including Stochasticity, with examples from Stochastic Vehicle Routing Problems (SVRP) and Stochastic Inventory Routing Problems (SIRP), using Heuristics for solving.
  Abstract: This is partly a tutorial illustrating the importance of including stochastics when solving real world problems, and partly on how we try to solve real world problems (SVRP and SIRP) using various heuristics.
 • 13.3.2008 Kjetil Haugen - Molde University College, Norway:
  The performance-enhanced drug games
 • 20.3 2008 Lino Sant, Jaroslav Michálek, Pavel Popela:
  Spolupráce s University of Malta
 • 27.3.2008 Lino Sant - University of Malta, Malta:
  Quantile Processes Applied to ROC
 • 3.4.2008 Zdeněk Karpíšek:
  Fuzzy stochastické modelování 1
 • 10.4.2008 Zdeněk Karpíšek:
  Fuzzy stochastické modelování 2
 • 17.4.2008 Zdeněk Karpíšek:
  Fuzzy stochastické modelování 3
 • 24.4.2008 Oldřich Kříž:
  Statistické metody v senzorické analýze potravin

Program v zimním semestru 2007/2008

 • 25.10. 2007 Jaroslav Michálek, Vítězslav Veselý a Zdeněk Karpíšek:
  Zahájení semináře a upřesnění programu. Předpokládáme, že po skončení formální části bude seminář pokračovat neformální diskuzí v Miki klubu.
 • 1.11. 2007 Marie Forbelská:
  Neparametrická diskriminační analýza
 • 8. 11. 2007 Pavel Rajmic a Vítězslav Veselý:
  Nové trendy v harmonické analýze - informace o konferenci NTHA Strobl, Rakousko
 • 15.11. 2007 Libor Žák:
  Úvod do shlukovacích metod
 • 22.11. 2007 David Hampel:
  Modelování prostorové heterogenity v polních pokusech
 • 29.11. 2007 Marek Sedlačík:
  Regresní a klasifikační stromy
 • 6.12. 2007 Jaromír Tonner:
  Odhady časově proměnných parametrů v makroekonomických modelech
 • 13.12. 2007 Josef Bednář:
  Fuzzy vzdálenosti

Program v letním semestru 2006/2007

 • 22.2. 2007 Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.:
  Searching sparse solutions from overcomplete models: selected applications
 • 1.3.2007 Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.:
  Účinnost plánovaného experimentu
 • 8.3. 2007 Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.:
  Searching sparse solutions from overcomplete models: selected applications
  Diskuze k p-metrikám pro p<1
 • 15.3.2007 Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.:
  Maximálně věrohodné odhady
 • 22.3. 2007 Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.:
  Řídké odhady v přeparametrizovaných modelech: vybrané ukázky modelování
 • 29.3. 2007 Mgr. Eva Gelnarová, Mgr. Tomáš Pavlík:
  Úvod do R
 • 5.4. 2007 Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.:
  Řídké odhady v přeparametrizovaných modelech: vybrané ukázky modelování
 • 12.4. 2007 Prof. Lino Sant:
  Contributions from empirical processes to asymptotic statistics
 • 19.4. 2007 Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D:
  Wavelety a z nich vycházející ortogonální, biortogonální a přeurčené systémy
 • 26.4. 2007 Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.:
  Divergence a kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti
 • 3.5. 2007 RNDr. Pavel Popela, PhD.:
  Efektivní algoritmy lineárního programování pro funkcionální modelování
 • 9.5. 2007 Všichni účastníci:
  Shodnocení semestru a diskuze na spřízněná témata v Miki klubu, vyjímečně od 18.00

Program aktuálního semestru
Informace pro účastníky: Semináře Statistika a optimalizace Semináře z funkcionálního modelování