Seminář Statistika, Optimalizace a funkcionální modelování

Seminář
Statistika,
Optimalizace
a
Funkcionální modelování

Seminář je věnován vybraným problémům ze statistiky, optimalizace a funkcionálního modelování. Dále je seminář zaměřen na řešení úloh spojených s prací výzkumného projektu Centrum pro jakost a spolehlivost výroby CQR (č. 1M06047) a výzkumného záměru Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (č. MSM0021622418).

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v 15.00 hodin v seminární místnosti Ústavu matematiky (budova A místnost 1814A - poschodí 18), FSI VUT, Technická 2, Brno.

Na seminář srdečně zvou

 • Doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. za výzkumné centrum CQR 1M06047
 • Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. za výzkumný záměr MSM0021622418
 • Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. za odbor statistiky a optimalizace ÚM

Program v letním semestru 2010/2011

 • 24.02.2011 Jan Špiřík, Pavel Rajmic:
  K-SVD pro adaptivní trénování slovníku v nedourčených systémech
 • 03.03.2011 Radek Hrbáček, Pavel Rajmic:
  Compressive sensing I
 • 10.03.2011 Radek Hrbáček, Pavel Rajmic:
  Compressive sensing II
 • 17.03.2011 Zdeněk Průša, Jan Špiřík:
  Knihovna TFOCS pro úlohy kónického konvexního programování
 • 24.03.2011 Zdenek Karpíšek a Veronika Lacinová:
  Odhady rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny pomocí kvazinorem a bootstrapu
 • 31.03.2011 А.Наконечный:
  Минимаксные среднеквадратические оценки решений дифференциальных уравнений с разрывными параметрами
 • 07.04.2011 Kamila Vopatová:
  Jádrové odhady vícerozměrných hustot
 • 14.04.2011 Marie Forbelská:
  Regresní modely se smíšenými koeficienty
 • 21.04.2011 Bohumil Maroš, Marie Budíková:
  Význam váhové funkce
 • 28.04.2011 Zbyněk Vrba:
  Riemannova hypotéza
 • 16.06.2011 Ernst Stadlober:
  Predikce PM10

Programy dřívějších semestrů (zima 2010/2011, rok 2009/2010, rok 2008/2009, rok 2007/2008, rok 2006/2007)
Informace pro účastníky: Semináře Statistika a optimalizace Semináře z funkcionálního modelování